SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

Przewodniczący: prof. Janusz Moryś
Wiceprzewodniczący: prof. Jerzy Walocha
Wiceprzewodniczący: prof. Jerzy Kaleczyc

CZŁONKOWIE:
prof. Piotr Baranowski
prof. Franciszek Burdan
prof. Bogdan Ciszek
prof. Ilona Klejbor
prof. Przemysław Kowiański
prof. Michał Polguj

prof. Michał Szpinda
dr hab. Iwona Teul
prof. Barbara Wiszniewska