Program ramowy zjazdu

Uwaga, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki sesji w zależności od napływu prac.