Informujemy, że DO 15 SIERPNIA 2022r. należy PRZESŁAĆ ELEKTRONICZNĄ WERSJĘ POSTERU (sesje posterowe odbędą się w y ł ą c z n i e w wersji elektronicznej)

W związku z tym:

  1. Poster należy przygotować:

  • jako plik graficzny z rozszerzeniami: jpg, tiff lub pdf

  • w formacie poziomym o proporcji 16:9 o rozdzielczości minimum full HD: (1920 px [poziom] x 1080 px [pion]; 72-300 dpi)

  1. Po zapoznaniu się z aktualnym programem zjazdu, który powinien wtedy być dostępny na stronie, proszę nadać plikowi nazwę:

  • Poster PTA 2022 – sesja (podaj numer) poster (podaj numer), lub też

  • Poster PTA 2022 – imię i nazwisko pierwszego autora

W  w y j ą t k o w e j  s y t u a c j i  plik zawierający poster należy dostarczyć na przenośnym nośniku USB do Biura Konferencyjnego w pierwszym dniu zjazdu (14 września) celem wgrania do systemu prezentacyjnego. Bardzo prosimy o oznakowanie pamięci USB numerem sesji i numerem posteru tak, aby po wgraniu można było zwrócić autorowi przenośną pamięć zewnętrzną USB.