Opłaty zjazdowe


do 31.05.2022 do 31.07.2022 po 31.07.2022
Opłata pełna obejmująca udział w kongresie, materiały zjazdowe oraz udział w imprezach towarzyszących 550 zł 650 zł 750 zł
Opłata niższa obejmuje udział w kongresie i materiały konferencyjne 250 zł 350 zł 400 zł
Opłata dla studentów i młodych doktorantów <30 r.ż. 200 zł 250 zł 250 zł
Opłata dla osoby towarzyszącej obejmująca udział w imprezach towarzyszących 300 zł 300 zł 300 zł

Wpłaty zjazdowe należy wpłacać na konto:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
rachunek numer: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752
 

z dopiskiem: Kongres PTA-2022-imię i nazwisko