SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

Przewodniczący: dr hab. Aleksandra Gawlikowska-Sroka
Wiceprzewodnicząca: dr Katarzyna Pęzińska-Kijak
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Iwona Teul

CZŁONKOWIE:
dr Ewa Adamiec
dr Edyta Dzięciołowska-Baran
prof. Janusz Moryś

dr Maciej Mularczyk
dr Cezary Partyka