Kalendarium kongresu

  • Rejestracja uczestników Kongresu do 31.05.2022 r.
  • Rezerwacja miejsca noclegowego w hotelach do 31.05.2022 r.
  • Nadsyłanie streszczeń zjazdowych do 20.06.2022 r.