Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego zwyczajowo odbywa się co trzy lata. Z powodu pandemii tegoroczny kongres odbędzie się nietypowo po 5 latach w gościnnych murach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Planujemy w trakcie Kongresu umożliwić Państwu jak najszersze przedstawienie dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie anatomii prawidłowej człowieka i zwierząt, anatomii porównawczej, anatomii naczyń krwionośnych i serca, neuroanatomii, anatomii układu pokarmowego i oddechowego, anatomii narządu ruchu na poziomie makroskopowym jak i mikroskopowym. Będziemy dyskutowali o współczesnej roli anatomii w naukach klinicznych i nowoczesnej diagnostyce obrazowej. Mam nadzieje, że przygotowany program zjazdu oraz atrakcje jakie oferuje historyczna stolica księstwa pomorskiego – miasto Szczecin położone na Pobrzeżu Szczecińskim nad Odrą i jeziorem Dąbie zachęcą Państwa do udziału w Kongresie.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego zapraszam Państwa zatem do rozważenia możliwości uczestnictwa w organizowanym przez nas wydarzeniu.

z poważaniem,
Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu
Prof. Janusz Moryś